Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

Duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid gaat het om het realiseren van langdurige arbeidsparticipatie met een meerwaarde voor alle betrokken partijen.

Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op het vermogen van werknemer en werkgever om met resultaat en voldoening werk te behouden dan wel in de toekomst te verkrijgen. En dit in een steeds sneller veranderende maatschappij en wisselend economisch tijd waar politiek en overheid, bedrijfsleven en klanten de markt bepalen waarin wij werken.

Duurzame inzetbaarheid heeft ook te maken met duurzaam ondernemen. De medewerker is volgens velen het belangrijkste bezit van een onderneming. Ziekteverzuim, gezondheid, fitheid, betrokkenheid, ontwikkeling zijn belangrijke onderwerpen voor duurzame inzetbaarheid. Ontwikkeling ligt met name bij de medewerker zelf, de onderneming moet faciliteren, zij voert gesprekken met de medewerker en heeft een meetinstrument om betrokkenheid en vitaliteit te meten. De onderneming moet signaleren als het ergens fout dreigt te gaan.

Persoonlijke ontwikkeling heeft te maken met het leren de sterktes in te zetten en de zwaktes te ontwikkelen waar nodig en mogelijk. Persoonlijkheidskenmerken kunnen worden getest door middel van persoonlijkheidsvragenlijsten, self assessment instrumenten en intellectuele capaciteiten testen.

Meer over duurzame inzetbaarheid »
Informatie aanvragen »

Achtergronden


Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016