Doornbosch BPI - Inspiratie voor verandering

Nieuw ontslagrecht en transitievergoeding

Het nieuwe ontslagrecht komt eraan, of niet?
Hoe dan ook, de politiek vind dat er iets moet veranderen in de wijze dat bedrijven afscheid van mensen moeten kunnen nemen. Belangrijkste verschil met het huidige systeem is:

  • Om bedrijfseconomische redenen aan te kunnen voeren voor gedwongen ontslag van medewerkers moet de situatie eerst beoordeeld worden door het UWV.
  • Zijn persoonlijke redenen (conflict, disfunctioneren, in onderlinge overeenkomst) de oorzaak van ontslag dan moet men een prodedure starten via de kantonrechter.
  • De ontslagvergoeding wordt beperkt en straks aangeduid als ‘transitievergoeding’. Deze is maximaal ⅓ maandsalaris maal gewerkt dienstjaar als iemand tot 10 jaar in dienst was. Daarboven is het ½ maandsalaris maal gewerkt dienstjaar.
  • Voor 50 plussers komt een gunstiger regeling tot 2020.

Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst van minimaal 2 jaar hebben recht op deze ontslagvergoeding. Deze zogenaamde transitievergoeding moet gebruikt worden voor scholing en outplacement.

Wilt u meer weten over de huidige plannen die op 1 juli 2015 zouden moeten ingaan of bent u benieuwd naar een voorbeeld?
Kijk op:
> www.transitiebudget.nl voor meer info en een berekening van de hoogte van het transitiebudget.
> Nieuws Gouden Handdruk specialist: Nieuwe ontslagwet 2015 naar Tweede Kamer

Achtergronden


Disclaimer | Sitemap | (c) Doornbosch Loopbaanmanagement 2016